Matthäus-Passion 2017

Matthäus-Passion 2017

De Matthäus-Passion is volgens veel mensen de mooiste muziek die ooit is geschreven. Je hoeft niet gelovig te zijn om diep geraakt te worden door dit beroemde werk over het lijden en sterven van Jezus Christus. De grote barokcomponist Johannes Sebastian Bach gaf in 1728 een stem aan alle partijen die getuige waren van de kruisiging of die daar verantwoordelijk voor waren. Je hoort priesters, gelovigen, discipelen, tegenstanders, soldaten, dienaressen, de stadhouder Pilatus en natuurlijk Jezus zelf. De tenor komt tussen de gezongen aria’s en koorstukken aan het woord als de Evangelist, de verteller.

Bach was geniaal in het verbinden van de muziek aan het verhaal. Soms gaan de noten door merg en been. Dan voelt u hoe wraakzuchtig, genadeloos of juist wanhopig iemand is. Maar ook liefde, trouw en overgave klinken nergens zo mooi als in de Matthäus-Passion.

De Matthäus-Passion werd in 1727 voor het eerst uitgevoerd. In de jaren 1728, 1736 en 1742 bracht Bach er verschillende wijzigingen in aan. De versie van 1736 wordt algemeen als de definitieve versie beschouwd. Dat is dan ook de meest gespeelde. Bij het NNO hoort u deze keer de oerversie uit 1727. De verschillen met de ‘gewone’ versie zijn niet groot. Uitleg daarover vindt u in de programmatoelichting die voor het concert in de foyer verkrijgbaar is.

Voorafgaand aan dit concert is er een inleiding van Merlijn Kerkhof.

Data en locatie

07 apr

De Harmonie, Leeuwarden

Tijd: 19:30
Prijs: vanaf €38,-
08 apr

De Lawei, Drachten

Tijd: 19:30
Prijs: vanaf €33,30,-
11 apr

ATLAS Theater, Emmen

Tijd: 19:30
Prijs: vanaf €27,50,-
12 apr

Theater De Nieuwe Kolk, Assen

Tijd: 19:30
Prijs: vanaf €27,-
13 apr

De Oosterpoort

Tijd: 19:30
Prijs: vanaf €27,-
14 apr

De Oosterpoort

Tijd: 15:00
Prijs: vanaf €27,-